054-3140741  |  077-2032303  |  ybhlashon@012.net.il              


 > תיק עבודות
 עיון והדרכהכותר: יהדות והינדואיזם ומה שביניהן
מחבר: יששכר היימן
עריכת לשון: יאיר בן־חור 
הוצאה: אוריון
שנת הוצאה: 2018    כותר: יצירתיות זה כל העניין
מחבר: הד"ר גוין סאס
עריכה ספרותית: נעם קצב
עריכת לשון:
 יאיר בן־חור 
הוצאה: אוריון
שנת הוצאה: 2018    


כותר: בדרכים לא סלולות
מחבר: תא"ל (במיל') אהרון ורדי
עריכה ספרותית: אמירה מורג
עריכת לשון: יאיר בן־חור 
הוצאה: אוריון
שנת הוצאה: 2017     

כותר: מילים אותנטיות
מחבר: דניאל צ'צ'יק
עריכה ספרותית ועריכה לשונית: יאיר בן־חור
הוצאה: עצמית
שנת הוצאה: 2017כותר: חוכמת המהסס
חייו והשקפת עולמו של ראש הממשלה השלישי
של מדינת ישראל, לוי אשכול
מחבר: הד"ר דניאל בן־חורין 
עריכת לשון: יאיר בן־חור 
הוצאה: אוריון
שנת הוצאה: 2017     
מחבר: יאיר בן־חור
עריכה: יאיר בן־חור
הגהה:
 אבי שרגאי
הוצאה: אוריון
שנת הוצאה: 2017כותר: דינמיות בהשכלה הגבוהה 
אסופת מאמרים לכבודו של הפרופ' אברהם יוגב 
בעריכת אודרי אדי־רקח ואורי כהן
מחברים: אנשי מחקר           
עריכת לשון והגהות: יאיר בן־חור 
הוצאה: אוניברסיטת תל־אביב
שנת הוצאה: 2016כותר: טובה חוכמה מפנינים
פתגמים מארון הספרים היהודי

מחבר: אברהם (רמי) דיין     
ניקוד והגהות: יאיר בן־חור

הוצאה: ספרי צמרת
שנת הוצאה: 2016 


כותר: בת שלושים
תנועת הנוער של האיחוד החקלאי
מחברים: חברי התנועה
עריכת לשון והגהות: יאיר בן־חור 
הוצאה: עצמית
שנת הוצאה: 2016


כותר: עכשיו אני!
מסע אישי למימוש עצמי
מחברות: קבוצת נשים
עריכת לשון: יאיר בן־חור 
הוצאה: עצמית
שנת הוצאה: 2015


כותר: אריה סימון בכפר הנוער בן־שמן 
כתב העת "מדור לדור" מז 
מחברת: קלרה נדיר
הוצאה: אוניברסיטת תל־אביב
עריכת לשון: יאיר בן־חור
שנת הוצאה: 2014


כותר: תודעת־על
מחבר: יעקב קלקשטיין
הגהה: יאיר בן־חור
הוצאה:  אוריון
שנת הוצאה: 2014כותר: התקבלת!
מחבר: אבי יקואל
עריכת לשון: יאיר בן־חור
הוצאה:  epulbish
שנת הוצאה: 2014כותר: כריזמה נרכשת
מחבר: אמיר רווה
הגהה: יאיר בן־חור
הוצאה: עצמית 
שנת הוצאה: 2014 
כותר: אל תעזו למות לא מוכנים
מחבר: אביחי שמידט
הגהה: יאיר בן־חור
הוצאה:  אוריון
שנת הוצאה: 2014

כותר: להפריט
מחבר: יהודה הראל
הוצאה: כרמל 
עריכת לשון: יאיר בן־חור
שנת הוצאה: 2010  
כותר: שפת כל הארץ
מחבר: עמנואל גרנצרז
עריכת לשון: יאיר בן־חור
הוצאהאוריון
שנת הוצאה: 2012 
כותר: אמסטרדם, מדריך טיולים
עורכת ראשית: מירית פרידמן
הוצאה: שיחור 
הגהה: יאיר בן־חור
שנת הוצאה: 2010


כותר: חוברות נגינה בשיטת מג'יקל
מחבר: רפי סורוצקין
עריכת לשון: יאיר בן־חור
הוצאה: עצמית
שנת הוצאה: 2013
כותר: תן לשם להוביל אותך
מחברת: נטלי פרידלנד
עריכת תוכן: יאיר בן־חור
הוצאה: אוריון
שנת הוצאה: 2012 
כותר: הטרדה מינית - לא משחק ילדים
מחברת: הד"ר אילת גלעדי
עריכת לשון: יאיר בן־חור
הוצאה: רסלינג
שנת הוצאה: 2017


חזור למעלה
טואול בניית אתרי אינטרנט