מאמרים
מאמרים בלשון מאת יאיר בן־חור


כיצד יש לומר || יאיר בן־חור

הטעות

אוֹפְנוֹעַ
אוֹפְנַיִם
אֲסוּפָה (אנתולוגיה)
אָטָב (במלרע)
אָשָׁךְ (במלרע)
בָּלָם (מעצור)
גָּוָן
זִרְעֵי־
הֵמִיס, מֵמִיס
חוֹבְרוֹת
חַמָּנִיָּה
חָרָק (במלרע)
יָקְרָה
יֶרֶק (ירקות למאכל)
מִזְרוֹן
סוֹרָג סוֹרָגִים
סוֹרָג וּבָרִיחַ

התקני

אוֹפַנּוֹעַ
אוֹפַנַּיִם
אֲסֻפָּה
אֶטֶב (במלעיל)
אֶשֶׁךְ (במלעיל)
בֶּלֶם (במלעיל)
גָּוֶן גּוֹן־
זַרְעֵי־
הֵמֵס, מֵמֵס  (על דרך הֵגֵן מֵגֵן)
חוֹבָרוֹת
(על דרך כּוֹתָרוֹת)
חַמָּנִית
חֶרֶק (במלעיל)
יֻקְרָה
יָרָקº
מִזְרָן
סוֹרֵג סוֹרְגִים
סוֹרֵג וּבְרִיחַºº

הטעות

סִינוֹר
עֹרֶק (במלעיל)
עֳרָקִים
פָּרִיט, פְּרִיטִים
צְדָף, צְדָפָה
צָמִיג (גלגל הרכב)
צְרָצָר, צְרָצָרִים
קַרְנַף, קַרְנָפִים
שׁוֹבָךְ (במלעיל)
שׁוֹבָל (במלרע)
שְׁלָב, שְׁלָבִים
שַׁלְגּוֹן
שָׁתִיל

התקני

סִינָר
עוֹרֵק (במלרע)
עוֹרְקִים
פְּרִיט, פְּרִיטִים
צֶדֶף צִדְפָּה
צְמִיג
צְרָצַר, צִרְצָרִים
קַרְנַף, קַרְנַפִּים
שׁוֹבָךְ (במלרע)
שׁׂבֶל (במלעיל)
שָׁלָב, שְׁלַבִּים
שִׁלְגּוֹן
שְׁתִיל

_____
º יֶרֶק  הוא כלל הצמחים, העשבים והעלים הירוקים לעומת  יָרָק   –  מה שאוכלים. 
º
º בישיבת מליאת האקדמיה ללשון העברית  שהתקיימה ב־א באדר ב תשע"א, 7 במארס 2011, הוחלט לקבל את שתי הצורות: סוֹרֵג (וברבים סוֹרְגִיםוגם סוֹרָג  (וברבים  סוֹרָגִים ), שׁוֹבֵר (וברבים שׁוֹבְרִים) וגם שׁוֹבָר (וברבים שׁוֹבָרִים). 


חזור למעלה  |  מאמרים
כיצד יש לומר || יאיר בן־חור

תגובות:

logo בניית אתרים