מאמרים

מאמרים בלשון מאת יאיר בן־חור מסודרים לפי א"ב של שם המאמר
         
השימוש בשם העצם עידן בהקשר המתאים
ביטויים כבולים שמצייתים לכללי העברית
על השורש חל“ל והשורש חו“ל בעברית
טעויות נפוצות בדיבור ובכתיבה בעברית
על השורשים גד"ר וסי"ג בעברית
על שיתוף הפעולה בין המחבר, העורך וההוצאה לאור לטובת הספר המוגמר
על תופעת כתבי העת הספרותיים בדור האינטרנט והפייסבוק
שיבושי הגייה נפוצים לצד ההגייה התקנית
על השורש שר"ד ומשלימיו
על תהליך ההוצאה לאור בימינו
ארבעה פעלים ששינו משמעות בעברית ימינו
על מעתקים סמנטיים ובידולי משמעות
ההבדלים בין מספר סתמי למין סתמי
שיבושים נפוצים בניבים ידועים
על העברית המאונגלזת לעומת העברית המקורית והשורשית
תפקידו של העורך בעבודת העריכה
על מילים וביטויים עבריים
טעויות רווחות בציבור הגורמות לקצרים בתקשורת בדיבור ובכתיבה
סוגיות קצרות בלשון העברית
על משמעות המושג "רוח העברית"
סוגיות שונות בעבודת העורך
על הקשר בין תיקוני יתר למודעות לשונית גבוהה
על אופן חישוב התעריפים לעריכה לשונית
טואול בניית אתרי אינטרנט