מאמרים
מאמרים בלשון מאת יאיר בן־חור


הקדמה לחקר השיח || יאיר בן־חור

תחומי חקר הלשון נחלקים לענפים מספר: תורת ההגה (פונולוגיה), תורת הצורות (מורפולוגיה), תחביר (סינטקס) ותורת המשמעים (סמנטיקה). ענף חקר צעיר יחסית נוסף באחרונה והוא חקר השיח (פרגמטיקה).

הפרגמטיקה של הלשון עוסקת במבע שמתבטא בלשון ובוחנת אותו בהקשר הכולל (הקשר לשוני, הקשר חברתי והקשר פסיכולוגי). הפרגמטיקה דנה למעשה בעניינים החוץ־לשוניים באמצעים לשוניים שונים.

למשל, המשפט "השעה כבר עשר בבוקר" הוא משפט פשוט תחבירית וסמנטית. מבחינה פרגמטית אפשר להבינו בהקשרים השונים כך (ההסברים בסוגריים מביעים את מה שהדובר מתכוון אליו כשהוא אומר את המבע):

א. השעה כבר עשר בבוקר (אז קום כבר לעבודה!)
ב. השעה כבר עשר בבוקר (ואין לי פנאי לדיבורים)
ג. השעה כבר עשר בבוקר (ואו, כמה ישנתי...)
דהשעה כבר עשר בבוקר (איך הזמן טס כשנהנים...)

המשמעויות השונות מבחינה פרגמטית עשויות להתבטא באינטונציה של הדובר ההוגה את המבע או בסדר המילים שבוחר (למשל, "השעה עשר בבוקר כבר" יובן באופן שונה מ"השעה כבר עשר בבוקר").

דוגמה נוספת
:

"
אפשר לקבל את הסוכר, בבקשה?" הוא משפט שאלה פשוט. אבל מבחינה פרגמטית אפשר לראות כאן ציווי: הדובר דורש: תן לי את הסוכר!"

סמני
 שיח

בפרגמטיקה מדברים על סמני שיח. סמן שיח הוא מבע חוץ־לשוני שמיקומו במשפט עשוי לשנות את משמעות המשפט. סמני שיח נפוצים הם המילים: גם, רק, פשוטכבר, אולי, לגמרי, ממש.

דוגמה:

גם אני למדתי אצל המרצה הזה (= כמו אחרים, גם אני למדתי)
אני גם למדתי אצל המרצה הזה. (= בין שאר עיסוקיי גם למדתי)
אני למדתי גם אצל המרצה הזה (= למדתי אצל כמה מרצים, אחד מהם הוא המרצה הזה)  

כאמור, מיקום סמן השיח עשוי לשנות את משמעות המבע, ולעיתים
אף להביע משמעות הפוכה.

ניקח למשל את המשפט הזה:

זה ממש לא נכון(!)  המבע שולל לחלוטין את מה שנאמר או נכתב קודם.
לעומת זאת
:

זה לא ממש נכון – מביע הסתייגות קלה מן הדברים אך לא שולל לחלוטין.


כך גם בסמן השיח "לגמרי": השוו "אני לגמרי לא בטוח בזה" ל"אני לא בטוח בזה לגמרי.
או:
"אני לא
לגמרי מסכים איתך" ל"אני לגמרי לא מסכים איתך".

דוגמות נוספות:

א. אתה פשוט גאון! (בשביל ליצור דבר כזה צריך להיות גאון וזה מה שאתה)
ב. פשוט, אתה גאון! (אפילו שאתה חושב שאתה לא גאון)
 
א. אתה ממש גאון! (לא כאילו גאון, באמת גאון, ממש)
ב. אתה גאון?!  ממש... (איזה גאון ואיזה נעליים, טיפש כמוך לא ראיתי שנים)

א.רק על זה אפשר לדבר עשר שעות (ועוד היד נטויה...)
ב. רק על זה דיברנו עשר שעות (במשך עשר שעות דיברנו על הנושא הזה ולא על נושא אחר)
ג. על זה אפשר לדבר רק עשר שעות (לא תשע שעות ולא אחת־עשרה, עשר שעות בלבד)

תודה על שקראתם מאמר זה, אתם פשוט נפלאים!

חזור למעלה מאמרים 
הקדמה לחקר השיח || יאיר בן־חור

תגובות:

logo בניית אתרים